در حال نمایش 1–12 از 16 نتیجه

NCS-10YET(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD607*W564*H700 میلی متر
ابعاد داخلیD330*W360*H475 میلی متر
وزن190کیلوگرم

 

NCS-20YET(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD657*W724*H870 میلی متر
ابعاد داخلیD380*W520*H645 میلی متر
وزن292کیلوگرم

 

NCS-30YET(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD657*W724*H1200 میلی متر
ابعاد داخلیD380*W520*H75 میلی متر
وزن382کیلوگرم

 

CSGZ-202 YET(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD702*W1042*H1576 میلی متر
ابعاد داخلیD440*W886*H1350 میلی متر
وزن670کیلوگرم

 

ONS-IMP(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD506*W372*H670 میلی متر
ابعاد داخلیD321*W240*H485 میلی متر
وزن70کیلوگرم

 

CSGZ-203 YET(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD702*W1042*H1816 میلی متر
ابعاد داخلیD440*W886*H1590 میلی متر
وزن770کیلوگرم

 

OSS-FE(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD487*W484*H372 میلی متر
ابعاد داخلیD258*W354*H214 میلی متر
وزن60کیلوگرم

 

ONS-FE(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD511*W330*H603 میلی متر
ابعاد داخلیD321*W240*H485 میلی متر
وزن67کیلوگرم

 

OSS-FE(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD565*W457*H663 میلی متر
ابعاد داخلیD336*W327*H472 میلی متر
وزن110کیلوگرم

 

OSS-FE(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD460*W484*H372 میلی متر
ابعاد داخلیD257*W354*H214 میلی متر
وزن58کیلوگرم

 

OSS(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD489*W484*H372 میلی متر
ابعاد داخلیD258*W354*H214 میلی متر
وزن60کیلوگرم

 

OSD(موجود نمیباشد)

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD567*W457*H663 میلی متر
ابعاد داخلیD336*W327*H472 میلی متر
وزن110کیلوگرم