نمایش 6 نتیحه

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-103

0 نقد و بررسی
تومان ۵,۶۸۲,۰۰۰تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان ۵,۶۸۲,۰۰۰تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

گاوصندوق بامیل مدل ESD-103

تومان ۵,۶۸۲,۰۰۰تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰
0 نقد و بررسی

 

ابعاد داخلیH226*w366*D260 میلیمتر
ابعاد خارجیH346*w486*D392 میلیمتر
وزن51کیلو گرم

تومان ۵,۶۸۲,۰۰۰تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-103T

0 نقد و بررسی
تومان ۵,۶۸۲,۰۰۰تومان ۵,۵۸۰,۰۰۰

تومان ۵,۶۸۲,۰۰۰تومان ۵,۵۸۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

گاوصندوق بامیل مدل ESD-103T

تومان ۵,۶۸۲,۰۰۰تومان ۵,۵۸۰,۰۰۰
0 نقد و بررسی

 

ابعاد داخلیH366*w226*D260 میلیمتر
ابعاد خارجیH466*w346*D392 میلیمتر
وزن51کیلو گرم

 

تومان ۵,۶۸۲,۰۰۰تومان ۵,۵۸۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-105

0 نقد و بررسی
تومان ۱۳,۵۶۵,۰۰۰تومان ۱۳,۴۶۵,۰۰۰

تومان ۱۳,۵۶۵,۰۰۰تومان ۱۳,۴۶۵,۰۰۰افزودن به سبد خرید

گاوصندوق بامیل مدل ESD-105

تومان ۱۳,۵۶۵,۰۰۰تومان ۱۳,۴۶۵,۰۰۰
0 نقد و بررسی

 

ابعاد داخلیH514*w345*D341 میلیمتر
ابعاد خارجیH718*w494*D513 میلیمتر
وزن127کیلو گرم

تومان ۱۳,۵۶۵,۰۰۰تومان ۱۳,۴۶۵,۰۰۰افزودن به سبد خرید

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-106

0 نقد و بررسی
تومان ۱۵,۵۰۹,۰۰۰تومان ۱۵,۴۰۰,۰۰۰

تومان ۱۵,۵۰۹,۰۰۰تومان ۱۵,۴۰۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

گاوصندوق بامیل مدل ESD-106

تومان ۱۵,۵۰۹,۰۰۰تومان ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
0 نقد و بررسی

 

ابعاد خارجیH1000*w580*D516 میلیمتر
ابعاد داخلیH773*w433*D345 میلیمتر
وزن195کیلو گرم

 

تومان ۱۵,۵۰۹,۰۰۰تومان ۱۵,۴۰۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

فروش

گاو صندوق بامیل مدل ESD-106A

0 نقد و بررسی
تومان ۱۷,۴۵۲,۰۰۰تومان ۱۷,۳۵۰,۰۰۰

تومان ۱۷,۴۵۲,۰۰۰تومان ۱۷,۳۵۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

گاو صندوق بامیل مدل ESD-106A

تومان ۱۷,۴۵۲,۰۰۰تومان ۱۷,۳۵۰,۰۰۰
0 نقد و بررسی

 

ابعاد خارجیH850*w580*D516 میلیمتر
ابعاد داخلیH623*w433*D345 میلیمتر
وزن172کیلو گرم

 

تومان ۱۷,۴۵۲,۰۰۰تومان ۱۷,۳۵۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-108

0 نقد و بررسی
تومان ۲۳,۱۲۷,۰۰۰تومان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان ۲۳,۱۲۷,۰۰۰تومان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید

گاوصندوق بامیل مدل ESD-108

تومان ۲۳,۱۲۷,۰۰۰تومان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
0 نقد و بررسی

 

ابعاد خارجیH1220*w640*D600 میلیمتر
ابعاد داخلیH993*w493*D419 میلیمتر
وزن265کیلو گرم

 

 

تومان ۲۳,۱۲۷,۰۰۰تومان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰افزودن به سبد خرید