در حال نمایش 1–12 از 68 نتیجه

مدلBST-1750 نیکا

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی D64*W115*H175سانتی متر
ابعاد داخلی D46*W98*H145 سانتی متر
وزن750کیلو گرم

 

مدلSFT-40ENK

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD400*W438*H300میلی متر
ابعاد داخلیD350*W428*H290میلی متر
مورد استفادههتلی و خانگی
وزن18کیلو گرم

 

مدلSFT-40EVC

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD400*W438*H300میلی متر
ابعاد داخلیD350*W428*H290میلی متر
مورد استفادههتلی و خانگی
وزن18کیلو گرم

 

مدلSFH-48EC

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD400*W487*H345میلی متر
ابعاد داخلیD215*W358*H265میلی متر
وزن42کیلو گرم

 

مدل SFH-53EC

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD480*W460*H530میلی متر
ابعاد داخلیD390*W323*H393میلی متر
وزن75کیلو گرم

 

مدل SFT-58EA

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD330*W360*H575میلی متر
ابعاد داخلیD280*W350*H490میلی متر
وزن32کیلو گرم

 

مدل SFD-45ED-61H

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD395*W450*H610میلی متر
ابعاد داخلیD315*W375*H353میلی متر
وزن50کیلو گرم

 

نسوز قابل نصب مدل BST-530Wنیکا

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD43*W44*H55سانتیمتر
ابعاد داخلیD33*W32*H42سانتیمتر
 وزن66 کیلوگرم

 

داغ

نسوز مدلBST-610 نیکا

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD46*W45*H61سانتیمتر
ابعاد داخلیD31*W32*H42سانتیمتر
 وزن85 کیلوگرم

 

داغ

نسوز مدلBST-670 نیکا

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD47*W50*H67سانتیمتر
ابعاد داخلیD31*W36*H47سانتیمتر
 وزن105 کیلوگرم

 

نسوز مدلBST-750 نیکا

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD51*W53*H75سانتیمتر
ابعاد داخلیD35*W39*H54سانتیمتر
 وزن140 کیلوگرم

 

نسوز مدلBST-1000 نیکا

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD54*W60*H100سانتیمتر
ابعاد داخلیD36*W45*H78سانتیمتر
 وزن210 کیلوگرم