در حال نمایش 13–24 از 198 نتیجه

1000BS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 63*104*33سانتی متر
ابعاد خارجی  120*82*63 سانتی متر
وزن780کیلو گرم

 

1000KS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 90*57*43سانتی متر
ابعاد خارجی  113*74*74 سانتی متر
وزن750کیلو گرم

 

1500KS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 137*60*47سانتی متر
ابعاد خارجی  160*76/5*74 سانتی متر
وزن1120کیلو گرم

 

2000BR

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 175*115*50/5سانتی متر
ابعاد خارجی  185*121*56/5 سانتی متر
وزن480کیلو گرم

 

2000BS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 187*128*54سانتی متر
ابعاد خارجی  207*141*82 سانتی متر
وزن2375کیلو گرم

 

2000KS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 157*69*47سانتی متر
ابعاد خارجی  182*84*74 سانتی متر
وزن1250کیلو گرم

 

مدلBST-1750 نیکا

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی D64*W115*H175سانتی متر
ابعاد داخلی D46*W98*H145 سانتی متر
وزن750کیلو گرم

 

مدلSFT-40ENK

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD400*W438*H300میلی متر
ابعاد داخلیD350*W428*H290میلی متر
مورد استفادههتلی و خانگی
وزن18کیلو گرم

 

مدلSFT-40EVC

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD400*W438*H300میلی متر
ابعاد داخلیD350*W428*H290میلی متر
مورد استفادههتلی و خانگی
وزن18کیلو گرم

 

مدلSFH-48EC

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD400*W487*H345میلی متر
ابعاد داخلیD215*W358*H265میلی متر
وزن42کیلو گرم

 

مدل SFH-53EC

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD480*W460*H530میلی متر
ابعاد داخلیD390*W323*H393میلی متر
وزن75کیلو گرم

 

مدل SFT-58EA

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجیD330*W360*H575میلی متر
ابعاد داخلیD280*W350*H490میلی متر
وزن32کیلو گرم